Några fler byggnader

Majoriteten byggnader i Härnösand är förstås inte byggnadsminnen, men även många av dessa är intressanta på något sätt. På grund av sin historia, utseende, funktion eller kanske av något annat skäl. Här nedan länkas vidare till ett litet urval av dessa andra byggnader.

Biskopsgården

Brännaborg

Fd dövskolan

Fiskebodarna på Sälsten

Gamla rådhuset

Häbre

Härnö tunnbrödsfabrik

Landgrensskolan

Landsarkivet

Sambiblioteket

Statyer

Tobaksmonopolet

Villa Fridhem

Villa Nybo

Ytterligare byggnader