St Petri Logen i Härnösand St Petri Logen i Härnösand

Sankt Petri Logen

Adress: Trädgårdsgatan 11

Byggnadsminne 1980

Det här är en byggnad som på sätt och vis har sitt ursprung i fiske. Sankt Petri Orden bildades 1843 av några Härnösandsborgare som brukade hålla till ute på Snättsundsholmarna för att fiska tillsammans.

Idn väcktes att skapa en orden inom vars ramar man kunde ägna sig åt stärkande friluftsliv med jakt och fiske, men även bedriva välgörenhet. I de tidiga stadgarna sägs att "ordens medlemmar efter sitt inträde skulle skaffa sig fem nät, något annat fiskeredskap och en fisksump". En av initiativtagarna till orden var stadsläkaren Moses Gröndahl.

Efter att under en period använt en ordenslokal på Bockholmen, omdöpt till Otaheiti, såg man behovet av en större lokal inne i staden. Av den anledningen inköptes 1869 en tomt och under åren 1870-71 byggdes S:t Petri Logen efter ritning av, som man antar, hospitalsyssloman Floderus. Stilen är hämtad från villor i Schweiz och England. Den byggdes under en period då det var populärt att bygga praktfulla trähus i städerna. Byggandet finansierades med hjälp av ordensmedlemmarnas insamlade medel och med eget arbete. Sankt Petri Logen invigdes den 6 januari 1871

Enligt länsstyrelsens skyddsföreskrifter får i byggnadens inre "inte sådana åtgärder vidtagas som medför ingrepp i befintlig rumsindelning eller fast inredning. I ordenssalen ... får åtgärder inte vidtagas som medför ingrepp i befintlig rumsindelning eller fast inredning".

I byggnadsminnesförklaringen sägs det att byggnaden "bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick och är med hänsyn därtill att anse som synnerligen märklig".