"En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen." På detta sätt definierar lagen om kulturminnen vad ett byggnadsminne är (1988:950, tredje kapitlet 1 §).

I Härnösands kommun finns det idag nio byggnadsminnen:

På den här webbplatsen presenteras de åtta byggnadsminnen som finns i Härnösands centrum lite närmare, både med text och med bild.

Rådhuset i Härnösand
Rådhuset i Härnösand

 


Källor

Som källor till innehållet på sidorna har använts: