Nybergska huset i Härnösand Nybergska huset i Härnösand

Nybergska huset

Adress: Norra Kyrkogatan 9

Byggnadsminne 2001

Den byggnad som nu går under namnet Nybergska huset byggdes 1872 av grosshandlare Bernard Kempe med familj. Under några år i början av 1900-talet, närmare bestämt mellan 1911 och 1927, användes huset som bostad för de dåvarande landshövdingarna, vilket troligtvis hängde samman med renoveringsarbeten på residenset.

Orsaken till att byggnaden kallas Nybergska huset är att den är uppkallad efter grosshandlare Hans Nyberg, ägare av Härnösand Import AB, som köpte byggnaden 1927.

Länsstyrelsen beskriver byggnaden på följande sätt på sin hemsida: "Nybergska husets arkitektoniska formspråk och den rika invändiga utsmyckningen i kombination med att den under en begränsad tid användes som bostad för ett flertal landshövdingar, ger byggnaden ett kulturhistoriskt värde som är att betrakta som synnerligen märkligt. ".

I skyddsföreskriften sägs det att "byggnaden får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras ... I byggnaden får inga ingrepp göras i stomme eller ursprunglig planlösning." samt att "I de rum som kryssmarkerats på planritning, d v s hela trapphuset samt trapphallen och matsalen våningen 1 trappa upp, får inga ingrepp göras på äldre fast inredning/ytskikt".