Gamla lasarettet i Härnösand Gamla lasarettet i Härnösand

Gamla lasarettet

Adress: Storgatan 1

Byggnadsminne 1935

Gamla lasarettet byggdes i timmer under åren 1776-88. Syftet var att byggnaden skulle användas som hospital och länslasarett. Då det byggdes var det det största lasarettet norr om Stockholm - det fanns plats för nio patienter. År 1788 skrevs de första patienterna in. Idag är byggnaden länets äldsta lasarettsbyggnad.

Vem som ritade byggnaden är okänt, men man vet att ritningen granskades av Överintendentämbetet enligt de centrala direktiven gällande offentliga byggnader.

I en artikel i Västernorrlands Allehanda från 1988 beskrivs byggnaden som "ett stycke utmärkt 1700-talsarkitektur, imponerande främst genom sin lugna och kraftiga byggnadskropp".

År 1853 byggdes lasarettet ut vilket gav plats för ytterligare 50 patienter. Även 1870 gjordes en utbyggnad vilken senare revs. När det nya sjukhuset byggdes flyttade verksamheten dit vilket skedde 1893. Under åren 1893 - 1915 användes byggnaden som fattighus. Därefter tog staten över byggnaden och man lät göra om den till bostäder åt fångvårdspersonal.

Västernorrlands Allehanda citerar i artikeln från 1988 förre landsantikvarien Manne Hofrén i Kalmar som skriver så här om statens ägande av gamla lasarettet:
"I samband med statens inköp av huset undergick det en genomgripande omdaning, som på det mest beklagliga sätt försämrade exteriören. Man synes ha sträfvat att ernå största möjliga slätstrukenhet".

På 1960-talet breddades Storgatan och i samband med det gjordes en mindre flyttning av byggnaden och en varsam ombyggnad. År 1966 blev landstinget åter ägare till huset och då skapade en sessionssal för tingets sammanträden på den andra våningen. Byggnaden restaurerades med syfte att återställa 1700-talsstilen

När det gäller skyddsföreskrifterna omfattar de "exteriören samt sessionssalen en trappa upp interiört".