Länsresidenset i Härnösand Länsresidenset i Härnösand

Länsresidenset

Adress: Stora Torget

Byggnadsminne 1935

När Härnösand blev residensstad 1778 var ambitionen hög. Ett nytt länsresidens som skulle inrymma bostad för landshövdingen och ämbetslokaler skulle byggas. Till att börja med var planen att bygga ett trähus men så började man diskutera tanken att bygga ett stenhus, vilket det också blev. Efter några års fördröjning byggdes residenset åren 1785-1791. Det färdigställdes samma år som Gymnasiet (nuvarande Rådhuset).

Den som gjorde ritningarna var Olof Tempelman, Gustav III: s slottsarkitekt. Ritningarna upprättades 1784. Borgerskapet tog på sig att ställa dagsverken till förfogande för grunden, källare och murar.

För att ha tillgång till tillräckligt med byggnadstegel och det till ett rimligt pris bestämdes att det skulle anläggas ett tegelbruk. Residenset byggdes därför med tegel från Solums tegelbruk, vilket var beläget vid Södra Sundet, mitt emellan Härnösand och Solumshamn på Härnön.

Byggnaden har tjänat som bostad för landshövdingen sedan 1791, förutom några år i början på 1900-talet då landshövdingen bodde i det Nybergska huset på Norra Kyrkogatan. Byggnaden är, enligt boken "Byggnader och skulpturer i Härnösand, "ett tidigt exempel på dåtidens nya arkitekturideal - nyklassicismen".