Landstatshuset i Härnösand Landstatshuset i Härnösand

Gamla landstatshuset

Adress: Nybrogatan 15

Byggnadsminne 1935

Bakgrunden till att byggnaderna uppfördes var att Länsstyrelsen hade fått behov av större lokaler. Landstatshuset vid södra delen av torget, byggt 1863, hade blivit för trångt. Därför bestämdes att ett nytt landstatshus skulle byggas vid Nybrogatan. Det uppfördes under åren 1908-10.

Behovet av större lokaler återkom och därför byggdes västra flygeln 1928 och östra flygeln 1935-38. På tomten låg tidigare folkskoleseminariet som hade sin verksamhet där under åren 1874-1907.

Arkitekt var Aron Johansson som även ritade riksdags- och riksbankshusen i Stockholm. I beskrivningen av byggnadsminnet nämns att han ritade flera bankbyggnader, bland dessa riksbanksbyggnaden i Kalmar (1902) "i mycket påminnande om landstatshuset i Härnösand".

Byggnadsminnet består av en huvudbyggnad och två flygelbyggnader. Det är byggt i nybarock med vissa inslag av jugend.

I beskrivningen av huvudbyggnaden nämns att "de nationalromantiska dragen i byggnaden går igen framför allt i formen, då byggnaden uppförts som vasatidens slott med en kringbygg, sluten gård, och i de höga korspostfönsteren".

Högt ovanför huvudbyggnadens entré finns stads- och länsvapnet omgivet av kungaporträtt av Oscar II och Gustav V.

I Länsstyrelsens skyddsföreskrifter framhålls att "Huvudbyggnaden och flyglarna får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras" samt att "i huvudbyggnadernas inre får ingrepp inte göras i stomme, planlösning eller äldre fast inredning".