Länkar

Om byggnadsminnen på Länsstyrelsens i Västernorrland hemsida

Om byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets hemsida

Om byggnadsminnen på Statens fastighetsverks hemsida

Om byggnadsminnen på Wikipedia


Härnösands kommun

Landsarkivet i Härnösand

Bilder från Härnösand