Länkar

Om byggnadsminnen på Länsstyrelsens hemsida

Om byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets hemsida

Om byggnadsminnen på Statens fastighetsverks hemsida

Om byggnadsminnen på Wikipedia


Arkivcentrum Nord

Härnösands kommun

Landsarkivet i Härnösand

St Petri Ordens hemsida

Bilder från Härnösand