Alla bilder på den här sidan är fotograferade någonstans i Härnösands kommun.
De visas i kronologisk ordning och omfattar tiden september 2004 till oktober 2018.

 

Härnösand - Mellanholmen

 

Byggnadsminnen

Fotosidan

2019-12-14