Häbre

Adress: Norra Kyrkogatan 8. Ett av två kvarvarande häbren som sannolikt uppfördes på 1700-talet. De användes av köpmän som förvaringsbodar eftersom de låg på lämpligt avstånd från den brandfarliga staden.

Häbre

juli 2011

 

Tillbaka