Härnö tunnbrödsfabrik

Härnö Tunnbrödsfabrik. Etablerades 1948 av fabrikörerna N J Sundkvist och N E Dahlin. Under 1990-talet flyttades produktionen till Mjälloms Tunnbröd AB i Ullånger. Huset är nu rivet till förmån för det nya handelsområdet.

Härnö tunnbröd

juni 2008


Härnö tunnbröd

juni 2008


Härnö tunnbröd

juni 2008

 

Tillbaka