Tobaksmonopolet

Adress: Fiskaregatan 4-6. Byggdes i tre etapper åren 1906-14. Fabrik för cigarett- och snustillverkning. Arkitekt var Torben Grut. Fabrikens namn var ursprungligen Ph. U. Strengberg & Co AB. Förstatligades 1915 med Svenska Tobaks AB som ägare.

Tobaksmonopolet

juli 2011


Tobaksmonopolet

november 2013


Tobaksmonopolet

juli 2011

 

Tillbaka