Gamla fotografier från Härnösand

Härnösand

Odaterad, fotograf okänd


Härnösand 1870

1870, fotograf okänd


Härnösand

1896, fotograf K. Stein


Geresta

Odaterad, fotograf okänd


Härnösand

Odaterad, fotograf okänd


Härnösand 1934

1934, fotograf okänd


Härnösands brandstation ca 1900

Härnösands brandstation ca 1900, fotograf okänd


Gamla lasarettet

Gamla lasarettet, fotograf Tage Hedborg


Rådhuset 1920

Rådhuset 1920, fotograf Tage Hedborg


Storgatan

Storgatan, fotograf Tage Hedborg


Storgatan

Storgatan, fotograf Tage Hedborg


Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan, fotograf Tage Hedborg


Villa Nybo

Villa Nybo, fotograf Tage Hedborg

 

Tillbaka