Bilder från resor

Bilder från några resor. Kvaliten varierar från "komma ihåg" bilder till "nöjd med" bilder.

 

karta

 

© Rolf Boström
kontakt@rsob.se