Leningrad 1989 och 1991

Skannade diabilder

LeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningradLeningrad

 

Tillbaka