Finnträsk 3:32

 

Fastigheten är en avsöndring från Finnträsk 3:29 (enligt tidigare beteckning: "22/1072 mantal, litt Cbab n:r 3 Finnträsk"). Lagfart söktes första gången den 14 mars 1927. Förste ägare till fastigheten var Sigfrid Villiam Marklund, Långsjöliden.

De följande ägarna var Ragnar Letho, Tåmeträsk, som fick lagfart den 16 januari 1942 och därefter Olof Boström, Skellefteå som erhöll lagfart den 29 april 1960.

Olof Boström
Olof Boström

 

 

Se en större bild >>>

Ur fastighetsboken >>>