Erik Valfrid Boström

Blev 62 år.

Far: III:7 Karl Erik Boström (1855 - 1945)
Mor: III:8 Eva Monika Lundmark (1855 - 1930)

Född: 1883-09-05 Aspliden 1)
Döpt: 1883-10-13 2)
Död: 1946-06-12 Aspliden


Familj med Agnes Helena Wikström (1888 - 1918)

Vigsel: 1909

Barn:
Johan Valfrid Boström (1911 - 1934)
Karl Georg Boström (1912 - 2004)
Olof Sigvard Boström (1914 - 2008)
Gustav Ragnar Boström (1916 - 2000)


Noteringar
Avskrift av köpehandling.

Till min sån Erik Wallfred Boström i Aspliden Upplåter och försäljer jag undertecknad av mitt egande hemman 5/256 mantalnemligen 1/256 dels mantal till Aa och 1/65 dels mantal. Till Ab att under No 1 Aspliden i Byske såcken emot en överenskommen köpesumma (stor?) Kronor femhundra /500/ kronor hwilken köpesumma är betalt och varder hermedelst qvitterat. hemmansdelarna får av Köparen genas till trädas.

Köparen förbinder sig att under säljarens och hans hustrus lifstid som förkäftnings beting årligen utgiva /100 kilo Vetemjöl/100 kilo Rågsikt 20 kg smör 5 kg kaffe 5 kg såcker/5 kg snus samt efter slutad lefnad anständigt till grafven befordra således afhänder jag mig förbemäöde hemmansdel och tillegna den Köpare att sosom annan fången egendom ega och åmrådesålunda afhandlat skifte
Byskeå Aspliden den 31 maj 1912

Karl Erik BoströmKällor
 1) Byske kyrkoarkiv C:1
 2) Byske kyrkoarkiv C:1<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2