Aspliden 1:23

Den fastighet som gården ligger på hade tidigare beteckningen Aspliden 1:8. Den bildades 1903 då det gjordes en hemmansklyvning, ”1/64 mtl skatte litt Aa”. Ägare var då Karl-Erik Boström. Den fick beteckningen Aspliden 1:23 i samband med en sammanläggning av 1/6 av 1:8 med 1:9.

Karl-Erik och Monika

Karl-Erik och Monika Boström

 

Tillbaka