2018

Härnösand

Vägnön september 2018


Härnösand

Vägnön september 2018


Härnösand

Vägnön september2018


Härnösand

Brunnshusgatan september 2018


Härnösand

Nattviken september 2018


Härnösand

Landsarkivet september 2018


Härnösand

Rosenbäcksallén september 2018


Härnösand

Elias Sehlstedt september 2018


Härnösand

St. Petri Logen september 2018


Härnösand

St. Petri logen september 2018


Härnösand

Brännaborg september 2018


Härnösand

Brännaborg september 2018


Härnösand

Brunnshusgatan september 2018


Härnösand

Skolgränd september 2018


Härnösand

Volontärskolan september 2018


Härnösand

Från landsarkivet oktober 2018


Härnösand

Landsarkivet oktober 2018


Härnösand

Kaplanvägen oktober 2018


Härnösand

Gånsviksdalen oktober 2018


Härnösand

Landsarkivet oktober 2018


Härnösand

Landsarkivet oktober 2018


Härnösand

Landsarkivet oktober 2018


Härnösand

Stadsparken oktober 2018


Härnösand

Arkivcentrumnord oktober 2018


Härnösand

Utsikt från Arkivcentrumnord oktober 2018


Härnösand

Tullportsgatan oktober 2018


Härnösand

Mot Storgatan oktober 2018


Härnösand

Mot Kattastrand oktober 2018


Härnösand

Länsresidenset och gamla Landstatshuset


Härnösand

Länsresidenset oktober 2018


Härnösand

Länsresidenset oktober 2018


Härnösand

Vid Landsarkivet oktober 2018


Härnösand

Landsarkivet oktober 2018


Härnösand

Landsarkivet oktober 2018


Härnösand

Mot Skeppsbron oktober 2018


Härnösand

Länsresidenset oktober 2018


Härnösand

Torsvik oktober 2018


Härnösand

Torsvik oktober 2018


Härnösand

Härnösand Central oktober 2018


Härnösand

Djuphamnsvägen oktober 2018


Härnösand

Djuphamnsvägen oktober 2018


Härnösand

Djuphamnsvägen oktober 2018


Härnösand

Djuphamnsvägen oktober 2018


Härnösand

Djuphamnsvägen oktober 2018


Härnösand

Holmgatan oktober 2018


Härnösand

Holmgatan oktober 2018


Härnösand

Smedsgatan oktober 2018


Härnösand

Smedsgatan oktober 2018


Härnösand

Smedsgatan oktober 2018


Härnösand

Brunnshusgatan oktober 2018


Härnösand

Brunnshusgatan oktober 2018


Härnösand

Östra kanalen oktober 2018


Härnösand

Brunnshusgatan oktober 2018


Härnösand

Länsresidenset oktober 2018


Härnösand

Torsvik oktober 2018


Härnösand

Från Vårdkasen oktober 2018


Härnösand

Från Vårdkasen oktober 2018


Härnösand

Från Vårdkasen oktober 2018


Härnösand

Från Vårdkasen oktober 2018


Härnösand

Sista bilden, oktober 2018

 

Fortsättningen finns här