Gravstenar i Finnträsk


Finnträsk

Sigurd Lindkvists familjegrav


Finnträsk

Viktor Johansson Lindkvists familjegrav


Finnträsk

Salomon Sundkvists och Gunnar Lundkvists familjegrav


Finnträsk

Ender och Anny Sundqvist, barnen Berta och Fredrik


Finnträsk

Gabriel, Helena, Karl och Aline Lundmark - Henry och Maria Sundqvist


Finnträsk

Gustaf Sundqvists familjegrav


Finnträsk

Johan och Anna Carlsson, sonen Fabian


Finnträsk

John Karlsson och Anna Karlsson, sonen Arne


Finnträsk

Sture och Magda Eriksson


Finnträsk

Nickanor Enmarks familjegrav


Finnträsk

Robert Lundqvists familjegrav


Finnträsk kyrkogård 
I direkt anslutning till Finnträsk kyrka finner vi Finnträsk kyrkogård. Denna kyrkogård invigdes 1837 och var i bruk fram till 1865. Gravkapellet byggdes år 1910 och kyrkogården togs åter i bruk 1914 efter uppehållet på 49 år . Numer förrättas dock begravningsgudstjänster i Finnträsk kyrka Finnträsk kyrkogård inrymmer c:a 200  upplåtna gravrätter.

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=697381


Tillbaka