Årsvis

Ett antal bilder från det att jag blev digitaliserad, hösten 2004, och till nästan idag och som inte
finns (med något undantag) under någon annan rubrik. Bilderna visas i kronologisk ordning.

Högakustenbron

 

kontakt[at]rsob.se