Byske socken

Byske socken bildades 1875. Enligt Nordisk familjebok (1905) hade socknen 1904 en yta av 1,119 kvkm och invånarantalet var 9,152. Före 1875 hörde Aspliden och Finnträsk till Skellefteå socken.

"Byske i Vesterbottens län. Sn i Skellefteå tg, omfattande länets nordöstligaste del vid Bottniska viken, bildad på 1870-talet af Skellefteå sns nordligaste delar kring Byske elf, som från n.v. till s.o. genomflyter sn. Andra vattendrag äro den nordligare Åby elf och den sydligare Storbäcken, hvilken mynnar i Kågefjärden, gränsen i söder. 9,227 qv.-mil, hvaraf fastland och öar 8,942 eller 206,953 tnld, 5,976 inv., 2,045,700 kr. fastighetsvärde. Skogsrika trakter, bergiga i s.v. delen.

Enda större väg är kustlandsvägen, vid hvilken de vigtigaste bygderna ligga. Nära landsvägen och hafvet förekomma de största sågverken: Brännfors, Ytterstfors (äfven glasbruk) och Båtvik. I Byske ansenliga by, nära elfvens utlopp, post- och telegrafstation, garfveri, vidare ångbåtsstation samt gästgifvaregård, hvarifrån skjutsas till Åbyn 1,3 och Frostkåge 1,3 mil, båda dessa äfven belägna i sn. Byske bildar ett regalt pastorat, 2 kl., i Hernösands stift."

Källa: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, C.M. Rosenberg, 1882-83


"Byske, socken i Västerbottens län, Skellefteå tingslag. 1,119 kvkm. 9,152 inv. (1904). B. utgör ett regalt pastorat i Luleå stift, Västerbottens andra kontrakt."

Källa: Nordisk familjebok, 1905

Tillbaka