Aspliden


Aspliden

Eva Monika Lundmark och Karl-Erik Boström


Aspliden

Agnes Helena Boström f. Wikström och Erik Valfrid Boström


Aspliden

Ottilia Vilhelmina Boström, nn


Aspliden

Ottilia Vilhelmina Boström


Aspliden

Johan Valfrid Boström >>>


Aspliden

Nils Westermark, Hanna Westermark f. Boström, Karl-Erik Boström, i Aspliden.


Aspliden

Ottilia Vilhelmina Lindkvist f. Boström och Lydia Boström f. Lundmark, i Aspliden


Aspliden

Ottilia Vilhelmina Lindkvist f. Boström, Ulla Lindkvist, Hanna Westermark f. Boström i Aspliden


Aspliden

Folke, Olof. Hanna


Aspliden

I bärskogen


Aspliden

Aspliden 1:23


Aspliden

Karl och Edla Lundmark, Sanfrid och Hilda Boström, Olof och Maja Boström


Aspliden

Sanfrid Boström

 

Tillbaka