Bilder på familj och släkt

Flera av bilderna är gamla, från början av 1900-talet och framåt.
Vilket innebär att fotografen i de fallen är någon annan än jag.

 

Släktbild

 

© Rolf Boström
kontakt@rsob.se